U & A – Usage and Attitude Study

 

Usage and Attitude Study- tüüpi uuringut võib läbi viia nii ad hoc uuringuna kui ka omnibuss-uuringu keskkonnas.

Ad hoc lahenduse puhul hindab Teie ja konkurentide bränditooteid just Teile huvipakkuv sihtrühm. Küsitlusmeetodina võib kasutada silmast silma küsitlust, kui on vaja kasutada abistavat pildimaterjali või telefoniküsitlust, kui pildimaterjal vajalik pole.

Kui tahetakse teada saada kogu elanikkonna arvamust ja hinnanguid, siis on sobivaks keskkonnaks omnibuss-uuring.

Uuring selgitab Teie ja Teie konkurentide brändide:

  • Spontaanset tuntust (TOM) ja aidatud tuntust. Kogutuntuse juures näete ära spontaanse tuntuse suhte aidatud tuntusse.
  • Tarbimist (milliseid tooteid ja teenuseid tarbinud üldse, mida viimati ja mida kavatseb tarbida järgmisena)
  • Eelistused ja selle põhjendused enamostetava brändi puhul
  • Brändi kuvandid, mille puhul näete, kuidas vastajad suhtuvad Teie brändide lubadustesse ja väärtustesse
  • Ostukäitumine (ostukoht, sagedused, kogused, suhtumine sooduspakkumistesse)
  • Brändiprofiilid, mis võtavad kokku tarbijate sotsiaal-demograafilise (ka psühhograafilise) portree ja tarbija suhtumise ning ostukäitumise.
Seega on uuringutulemusena näha Teie ja konkurentide brändide tugevad, aga ka parandamist nõudvad kohad.