Silmast-silma intervjuud

 

Intervjueerija esitab vastajale (respondendile) küsimusi ja märgib vastused küsimustikku.

+ isiklik kontakt vastajaga, mahukus, kõrge vastuste määr, lisamaterjalide kasutamise võimalus, keerukad küsimustikud, vabad vastused

– hind, ajakulu, küsitleja mõju