89% Eesti elanikest järgib maski kandmise kohustust

Elanike ohutunne püsib jätkuvalt kõrgel, ent on koos nakatumiste vähenemisega veidi langenud, samas kinnitab 65% küsitletud elanikest, et järgib kõiki meetmeid viiruse leviku pidurdamiseks ja 89% kinnitab, et kannab selleks maski, selgub Riigikantselei tellimusel Turu-uuringute AS-i tehtud elanikkonna küsitlusest.

„Elanike ohutunnetus on viiruse leviku olukorraga kooskõlas ning inimesed järgivad tervise hoidmiseks vajalikke juhiseid. Võrreldes teise laine tipuga, kui vaktsineerida veel laialdaselt ei saanud, on siiski märgata, et kontrollimeetmetest kinni pidamise soov on langenud,“ kommenteeris Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu.

Kriitiliseks hindab olukorda 62% elanikest, oktoobri lõpus oli nii arvanud vastajaid 72%. Võrreldes oktoobriga on kasvanud nende inimeste osakaal, kelle arvates on terav kriis möödas, kuid valvsuse säilitamine ja ohutusabinõude järgimine siiski jätkuvalt oluline – oktoobri lõpus arvas seda 8% vastajatest, nüüd 20%. Inimesi, kelle arvates on olukorrale üle reageeritud, oli oktoobri lõpus 13% ja novembri keskel 11%. Inimestest, kes end COVIDi vastu vaktsineerida ei plaani, arvab 48%, et olukorrale on üle reageeritud. Aasta kõige madalamal tasemel oli elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes juunis, mil olid ka kõige madalamad nakatumisnäitajad. Ohtlikuks hindas olukorda sellal vaid 10% vastajatest, augusti keskpaigas aga juba 39%.

Elanike hinnang viiruse leviku pidurdamiseks antud ametlike juhiste järgimisele püsib samal tasemel nagu oktoobris: küsitletutest 65% märkis, et järgib kõiki ametlikke juhiseid (oktoobris 63%), 22% järgib enamust juhistest (oktoobris 24%), 8% järgib mõningaid reegleid (oktoobris 6%) ning 4% juhiseid ei järgi (oktoobris 6%). Kõige levinumad tegevused nakatumise vältimiseks on maskide kandmine, mida enda kinnitusel teeb 89% vastajatest, ning regulaarne kätepesu, mille tõi välja 81%. Kõrgeim oli elanike hoolsus juhiste järgimisel käesoleva aasta märtsi keskel, mil ka nakatumisnäitajad olid väga kõrged ning vaktsineerimine alles hiljuti alanud. Tollal proovis kõiki juhiseid järgida 80% elanikest.

Võrreldes oktoobriga on pisut vähenenud piirangute karmistamist toetavate inimeste osakaal, oktoobris oli see 55%, nüüd 48%. Kasvanud on kehtivate meetmetega rahul olevate inimeste osakaal – oktoobris oli nendega rahul 19% vastajatest, nüüd 28%. Piirangute leevendamist pooldavate inimeste osakaal püsib 18% juures.

Elanike informeeritus koroonaviiruse leviku piiramiseks sisse viidud meetmetest on suhteliselt kõrge – kehtivate meetmetega on hästi kursis 44% ja üldjoontes kursis 45% elanikest. Elanikest 65%, kasutab koroonaviiruse teemal teabe saamiseks allikaid, mida peab kindlaks ja usaldab, 27% aga tunneb, et usaldusväärse info leidmine on keeruline. Aasta jooksul on kasvanud arvamus, et koroonaviiruse kohta levib palju ebatäpset infot (jaanuaris arvas nii 70% ja novembris 83%), et viiruse kohta levib palju petlikku ja sihilikult eksitavat infot (53% jaanuaris ning 72% novembris) ning et väärinfot levitatakse tahtlikult, eesmärgiga inimesi kahjustada (39% jaanuaris ning 52% novembris).

„Arvestades seda, et koroonaviiruse ning vaktsineerimise kohta levib palju vastuolulist infot, on ootuspärane, et inimeste suhtumine vastavasse infosse on muutunud kriitilisemaks,“ kommenteerib tulemusi Vainu. „On näha ka seda, et eestlased suhtuvad koroonaviiruse teemalisse infosse keskmiselt kriitilisemalt kui muukeelsed elanikud. Siiski on hea meel tõdeda, et kõige usaldusväärsemateks infoallikateks vaktsineerimise teemal peetakse eelkõige Eesti arste ja teadlasi, perearste ning riigiasutusi.“

Positiivset suhtumist koroonaviiruse-vastasesse vaktsineerimisse väljendab 83% elanikest (78% küsitletutest oli juba vaktsineeritud ning 5% plaanis lasta end vaktsineerida). Vähemalt ühe süstiga COVID-i vastu vaktsineeritud vastajatest 21% oli saanud juba ka tõhustusdoosi. Lõpetatud vaktsineerimiskuuriga vastajatest, kes veel tõhustusdoosi saanud pole, soovis 64% saada tõhustusdoosi kohe, kui viimasest vaktsineerimisest on möödas soovitatud aeg. Kokku plaanib tõhustusdoosi teha 75% vastajaist, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, kuid kes veel tõhustusdoosi saanud pole. Enda vaktsineerimise vastu on 15% vastajatest.

COVID-19 teemalise elanikkonnaküsitluse tellis Riigikantselei ja viis läbi Turu-uuringute AS. Uuringu 34. küsitluslaine viidi läbi ajavahemikus 10.-15. november 2021. Uuringuga saab lähemalt tutvuda Riigikantselei veebis.