Alus teie õigetele otsustele

 

Turu-uuringute AS alustas erapooletu uuringufirmana tööd 1994. aastal.
Nüüdseks on firmal uuringutealast kogemust üle 25 aasta ja kõigil spetsialistidel enam kui 10 aastat.

 

Millega me tegeleme?

Pakume täisteenust avaliku arvamuse ja turundusuuringute alal. Turu-uuringute AS kasutab andmete kogumiseks nii kvantitatiivseid, kvalitatiivseid kui nn desk-uuringu meetodeid.

Olenemata uuringumeetodist, jäävad küsitlustes osalejad tellijatele ja muudele osapooltele anonüümseteks, st me ei vii vastuseid kokku vastaja isikuga (kui vastajaga ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud).

Meie eesmärgiks on olla oma klientidele turunduskeskne ja kaasaegsete lahendustega tunnustatuim koostööpartner.

Koostööpartnerid

Turu-uuringute AS omanikuks on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY (TOY), millel on enam kui 40-aastane kogemus turu-uuringute alal.
TOY gruppi kuulub lisaks uuringufirma TOY-Opinion Sankt Peterburgis, Venemaal.

TOY omab osalust Läti ja Leedu uuringufirmades Latvian Facts ja Vilmorus.

Baltikumis on Turu-uuringute AS-i peamisteks partneriteks sõsarfirmad Latvian Facts Lätis ja Vilmorus ning Baltic Surveys Ltd Leedus, kellega koostöös viime sageli läbi üle-baltilisi turundus- ja arvamusuuringuid.

Lisaks teeme tihedat koostööd enamikuga suuremate rahvusvaheliste uuringufirmadega.

 

Tulge küsitlejaks

  TelefoniküsitlejaksSilmast-silma küsitlejaks

  JahEi

  Uudised

  Valmis uuring siseturvalisuse teemadel

  Turu-uuringute AS viis Siseministeeriumi tellimusel 22.04–12.05.2024 läbi uuringu siseturvalisuse teemadel. Küsitleti 1010 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat. Eesti elanike hinnangud üldisele ja kodukoha turvalisusele on jätkuvalt kõrged, selgub Siseministeeriumi tellimusel läbiviidud küsitlusest. Eestit peab elamiseks turvaliseks riigiks 88% elanikest ning 91% leiab, et tema koduümbruse turvalisus on heal tasemel.

  Liidripositsiooni hoidva Urmas Reinsalu toetus on langustrendis

  Hoolimata Isamaa juhi Urmas Reinsalu liidripositsioonist on tema toetus peaministrikandidaadina hakanud kahanema ja seda ka oma partei toetajaskonna hulgas. Jätkuvalt aga on Urmas Reinsalu eelistatuim peaministrikandidaat, keda toetaks peaministrina 22% valimisealistest kodanikest (viimati 24%).

  Eesti 200 toetus langes juunis allapoole valimiskünnist

  Juunikuise erakondade toetuse küsitluse andmetel on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt Isamaa, mida toetab 23% valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Järgnevad Reformierakond, mille toetus on võrreldes maikuuga pisut suurenenud (mais 17% ja juunis 20%) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (17%). Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetusnäit on juunis 15%

  Võrreldes käibemaksu tõusu ja automaksuga leiab elanike seas enam toetust riigikaitsemaks

  Viimasel ajal on seoses riigieelarve puudujäägiga arutletud võimalike maksutõusude ning uute maksude kehtestamise üle. Selgitamaks elanike eelistusi võimalike maksumuudatuste osas, viis Turu-uuringute AS maikuus läbi küsitluse, kus vastajailt küsiti, millist kolmest võimalikust maksumuudatusest peavad nad praeguses olukorras kõige sobivamaks lahenduseks – kas käibemaksu täiendavat tõstmist