Vastajale

Kas need olime meie?

Meie veebiaadressid / domeenid

Meie poolt saadetavates uuringukutsetes on sageli toodud linke internetis täidetavatele ankeetidele. Turu-uuringute AS kasutab järgnevaid põhidomeene:

turu-uuringute.ee
turu-uuringute.eu
uuring.eu

E-kirju saadame alati turu-uuringute.eu või turu-uuringute.ee domeeninimega aadressidelt. Näiteks kysitlus@turu-uuringute.eu või paneel@turu-uuringute.eu

Lisaks põhidomeenidele, kasutame sageli alamdomeene, st lisandeid, mis käivad põhidomeeni nime ette. Seega võib meie poolt saadetav kutselink alata ka näiteks v.turu-uuringute.ee või vastaja.turu-uuringute.ee, või ka p.uuring.eu, u10.uuring.eu vmt. Siin toodud loend ei ole lõplik.

Lisaks on Turu-uuringute ASi kasutuses domeenid:

veebiuuring.ee
veebiuuring.eu
veebiuuring.com
online-anketa.ee
online-anketa.eu
online-anketa.com