ESOMAR

Uuringute läbiviimisel järgib Turu-uuringute AS häid uuringutavasid ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu E.S.O.M.A.R. reegleid, mille oluliseks osaks on vastajate õiguste ja konfidentsiaalsuse kaitse.

Uuringutes osalemine on alati vabatahtlik. Teil on  õigus vastamisest keelduda, mitte vastata konkreetsetele küsimustele ja ka intervjuu katkestada, ehkki me loomulikult loodame Teie vastutulelikkusele.

Turu-uurinugte AS tagab Teie anonüümsuse ja Teie antud vastuste konfidentsiaalsuse. Teie vastuseid uuringuküsimustele ei seostata isikuandmetega ja ükski klient ei saa teada, mida konkreetselt Teie vastanud olete.

Infot uuringutulemuste kohta, mille omandiõigus kuulub Turu-uuringute AS-le, saate lugeda meedia vahendusel.

Täname Teid veel kord ja loodame meeldiva koostöö jätkumisele

Turu-uuringute AS