Algab uuring „Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osaajaga töötamise takistusena“

7. mail 2019 alustame uuringuga elanikkonna seas, mis puudutab osaajaga töötamise soovi ja takistusi. Uuringu sihtrühmaks on 3-8-aastaste laste vanemad, kuni 24-aastased noored ning inimesed vanuses 55-64a., nii töötavad kui ka hetkel mittetöötavad inimesed. Lisaks uuritakse teemat tööandjate vaatenurgast.

Uuringu ankeet käsitleb inimeste huvi osa-ajaga töötamise vastu – kui suure koormusega tahetakse töötada, millised on takistused ning võimalused leida osa-ajaga tööd. Lisaks küsitakse mõningast taustainfot. Ankeet on lühike – selle täitmine võtab aega osadel juhtudel 5 minutit ning osadel 8-10 min. Uuringule vastamine on anonüümne – kõiki tulemusi käsitletakse üldistatud kujul.

Uuringu taust

Eestis kehtib sotsiaalmaksu miinimumkohustus, mis tähendab seda, et sotsiaalmaksu makstakse töötajale makstud kuutasult, kuid mitte vähem, kui sotisaalmaksu seaduses kehtestatud miinimum kuumääralt (2019.a 500 eurolt kuus ehk 2018. aasta töötasu alammäär). Erandina makstakse sotsiaalmaksu tegelikult töötasult sotsiaalmaksuseaduses ettenähtud juhtudel (neil säilib ka ravikindlustus).

Osaajaga töötajate osakaal on Eestis EL võrdluses madalamate seas. Kui 2017. aastal töötas EL-s keskmiselt 18,7% 20–64-aastastest töötajatest osakoormusega, siis Eestis oli nende osakaal 9,2%. OECD soovitus Eestile on jätkata tööjõumaksude vähendamist, eriti madalapalgaliste puhul, ning kaotada sotsiaalmaksu kuumääralt maksmise nõue, et vähendada negatiivseid stiimuleid osaajaga töötamisele.

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit on teinud ettepaneku vähendada sotsiaalmaksu miinimumkohustust, alamettepanekuna on pakutud ka välja miinimumkohustuse kaotamist kindlate sihtgruppide puhul (noored, koolieelikute vanemad, endised töötud, pensionieelikud). Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium kaaluvad nüüd ettepanekut soodustada sotsiaalmaksu miinimummäära vähendamise kaudu osaajaga töötamist kuni 8-aastaste laste vanemate, kuni 24-aastaste noorte ning 55-aastaste ja vanemate inimeste seas.

Täpsema informatsiooni saamiseks on vaja läbi viia küsitlusuuring. Selle ning edasise analüüsi tulemusel peab selguma sihtrühmade valmidus asuda osaajaga tööle ning tööandjate valmidus pakkuda osaajaga töökohti.

Uuringu analüüs valmib 2019 suve lõpuks.