Algas COVID teemaline uuring

Turu-uuringute AS viib läbi COVID teemal lühikest uuringut, mille kutsed saadetakse välja SMS-i teel. Vastajatel palutakse vajutada lingile, et uuringu ankeet täita.

Vastuseid käsitleme anonüümsetena ning uuringule vastamine võtab aega keskmiselt 10 minutit.

SMS-id saadetakse välja järgmistelt telefoninumbritelt:

55568806
55620443
55548696
55620449