Alkoholiaktsiiside ühtlustamine vähendaks üldist alkoholitarbimist

PRESSITEADE:
 
Eri liiki alkohoolsete jookide aktsiiside ühtlustamine vähendaks alkoholitarbimise koguseid, kuid ei muudaks tarbijate eelistusi alkoholi liigi osas, toob välja täna esitletud Turu-uuringute AS-i alkoholitarbimise uuring. Uuring selgitas, milline oleks alkoholitarbijate käitumine, kui tõsta lahjade alkohoolsete jookide aktsiisid võrdseks kangetele jookidele kehtestatud aktsiisidega absoluutalkoholi protsendilt.

[:]

Võrdsete aktsiisitingimuste kehtestamine eri valmistusviisiga jookidele vähendaks alkoholi tarbimist ennekõike noorte, 15-24-aastaste seas, kelle tarbimiseelistusteks praegu on põhiliselt õlu ja siider. Samuti vähendaks see üldist alkoholitarbimise intensiivsust, eriti vähendaks lahjadele alkohoolsetele jookidele aktsiisi lisamine ärajoodavaid õlle koguseid.
 
Enim puudutaks aktsiisi võrdsustamine õlle tarbimist. Kuigi 80% praegu õlut eelistavatest tarbijatest lubab õlut tarbida ka siis, kui õlle aktsiis tõuseks kangete alkohoolsete jookidega samale tasemele, siis just sagedastest õlletarbijatest vähendaksid oma tarbimist 48%.
 
Kõige vähem muudaksid oma tarbimiskäitumist aktsiiside ühtlustamise mõjul veinitarbijad, kelle profiil erineb teiste alkoholiliigi tarbijatest tuntavalt – 92% veini eelistatuima alkohoolse joogina tarbijatest jääks ka aktsiisi tõustes veinitarbijaks.
 
Uuringu kohaselt võib ennustada 19% salaviinatarbijate osakaalu viinatarbijate hulgas, kui kange alkoholi aktsiis tõuseb 2016. aastaks kinnitatud tasemele.
 
Turu-uuringute AS küsitles alkoholitarbimise suundumuste väljaselgitamiseks võrdsete alkoholiaktsiiside kehtestamise korral üle Eesti 1001 inimest vanuses 15-74. Uuringu tellis Alkoholitootjate ja maaletoojate liit.
 
Lisainfo:
Liis Grünberg
Uuringujuht
Tel: 59528707 (kätte saadav kell 9-17)
e-post: liis@turu-uuringute.ee