Ethnographic FG/IDI

Digiajastu on lisanud tarbijaandmete kogumisse uusi võimalusi ja väljakutseid. Ühelt poolt on suurandmed, mis on salvestanud kõik tarbija digitaalsed jalajäljed ja mis omandavad turundajate jaoks väärtuse alles peale süstematiseerimist ja struktureerimist. Teiselt poolt on aga tarbijauuringud, mis lähevad päris rohujuure tasandile – tarbijaetnograafia, vaatlused, tarbijapäevikud (online), virtuaalkommuunid. Sellist andmekogumist on võimalik kasutada nii fookusrühmade käigus, enne toimumist või toimumise ajal kui ka iseseisvate uuringutena tarbija sisevaate (consumer insight) saavutamiseks. Sellisele rohujuure tasandile minekuks oleme Teile nõu ja jõuga abiks.