Brüsseli terrorirünnak tõstis EKRE toetuse Reformierakonna kannule

Veebikeskkonnas toimunud uuringus küsiti inimeste arvamust Euroopa migratsioonikriisi kohta ja samuti nende erakondlikku eelistust ning selgus, et Keskerakonda toetas 26 protsenti, Reformierakonda 20 protsenti ja EKRE-t 19 protsenti valijatest, Vabaerakonna ja SDE toetus oli 11 protsenti ning IRL-i seitse protsenti.

Kui märtsis oli Turu-uuringute AS-i Omnibussi-uuringu põhjal EKRE toetus veel 13 protsenti, siis näitab viimane küsitlus EKRE toetuse hüppelist kasvu väga lühikese perioodi jooksul.

Ainult pisut hiljem tehtud küsitluse järgi on EKRE toetus tõusnud kuue protsendi võrra ning antud erakonda valiks 19 protsenti valimisealistest kodanikest. Enne Brüsseli sündmuseid läbi viidud uuringus toetas Keskerakonda 25 protsenti, Reformierakonda 23 protsenti, SDE-d 13 protsenti, Vabaerakonda 12 protsenti ning IRL-i kuus protsenti valimisealistest kodanikest.

“EKRE on veebikeskkonnas läbi viidud küsitlustes saanud alati pisut suurema toetuse kui tavapärastes näost-näkku meetodil läbi viidud omnibussküsitlustes. Ehkki veebiküsitlus tagab valimi sotsiaaldemograafilise esinduslikkuse, on veebipaneeli liikmed poliitikast keskmisest enam huvitatud ja aktiivsema eluhoiakuga ning need tunnused on iseloomulikud ka EKRE valijatele,” ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk.

“Kuna aga ülejäänud erakondade toetusprotsent erineb suhteliselt vähe 1.-20. märtsini läbi viidud omnibussküsitluse tulemustest, võib EKRE toetuse kasvu hinnata üsna tõepäraseks – seda enam, et tavaliselt saab veebiküsitlustes keskmisest kõrgema tulemuse ka Reformierakond, mille toetus on selle küsitluse tulemuste põhjal hoopis langenud,” märkis ta.

Meeste ja naiste eelistuste puhul paistab silma, et SDE-d toetab 16 protsenti naistest ja vaid kuus protsenti meestest, samal ajal EKRE-t toetab 13 protsenti naistest ja 26 protsenti meestest. Teiste erakondade puhul soo järgi suured erinevused puuduvad.

“Kuigi Sotsiaaldemokraatide toetajate seas on tavapäraselt naisi rohkem, on nad selgelt kaotanud meessoost toetajaid. Brüsseli sündmustele eelnenud uuringus toetas SDE-d veel 11 protsenti meestest, samas naiste seas pole toetus muutunud. On märkimisväärne, et ühe erakonna toetajaskonnas on naisi ¾ ja mehi ¼,” ütles ühiskonnauuringute instituudi juhatuse liige Art Johanson.

“Erakondade toetuse sooline polariseerumine tuli ilmsiks juba veebruaris toimunud elanikkonna küsitluste tulemusi analüüsides. Naiste osakaal oli nii veebruaris kui ka märtsis keskmisest oluliselt suurem Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna toetajaskonnas ning mehed domineerisid Vabaerakonna, EKRE ja IRL-i pooldajate hulgas. Seekordses küsitluses on meeste dominant säilinud vaid EKRE valijaskonnas. Julgen arvata, et EKRE on võitnud enda poole meessoost valijaid pigem seniste IRL-i ja Vabaerakonna poolehoidjate seast,” ütles Kivirähk.

Keskerakonna toetus põhineb peamiselt venekeelsel valijaskonnal, neid toetab 80 protsenti venelastest. Eestlaste seas on kõige populaarsemad Reformierakond – 24 protsendiga ja EKRE 23 protsendiga. Vabaerakonna, SDE ja Keskerakonna toetus on eestlaste seas võrdselt 12 protsenti ning IRL-i toetus kaheksa protsenti.

Turu-uuringute AS küsitles 22.-28. märtsini ühiskonnauuringute instituudi tellimisel 1000 valimisealist Eesti kodanikku ning küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade inimeste arvamustest Euroopa migratsioonikriisi kohta, kuid samuti küsiti vastajatelt nende erakondlikku eelistust.

Allikas: ERR