Eesti elanike juunikuine hinnang Eesti peaministri tööle

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringu kohaselt on 5-palli skaalal antud hinnangutes rahvas pannud peaminister Taavi Rõivasele hindeks 2,68.
Uuringu käigus selgunud hinde sai peaminister ka mais, kui läbi viidi samalaadne küsitlus, vahendab Eesti Päevaleht.

Küsitletutest 16% pidas peaministri tegevust heaks või väga heaks ning halva hinnangu andis 30% vastanutest.

Kõige enam ehk 35% küsitletutest panid peaministrile hindeks kolme. Kõige kriitilisemad on peaministri suhtes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetajad, kuid hinnang peaministrile on kuu ajaga märkimisväärselt paranenud sotsiaaldemokraatide valijate seas.

Allikas: ERR