Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring

Enamus Eesti elanikest peab keskkonnasäästlikku eluviisi oluliseks ning Eesti keskkonnaseisundit tervikuna heaks, selgub Keskkonnaministeeriumi tellitud Eesti elanike keskkonnateadlikkuse värskest uuringust, mille Turu-Uuringute AS koostöös Tallinna Ülikooliga tänavu augustis läbi viis. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti elanike keskkonnateadlikkusest ja –hoiakutest. Lisaks uuriti elanike hinnanguid praeguse keskkonnaolukorra ning peamiste probleemide kohta

Keskkonnateadlikkuse uuringu tulemustega saab tutvuda siin.