Elanike seas suureneb ootus piirangute leevendamise osas

Huvi koroonaviiruse-teemaliste uudiste vastu on jätkuvalt kerges langustrendis. Elanikest 38% otsib teadlikult ja regulaarselt koroonaviiruse teemalisi uudiseid, kuid 32% proovib neid vältida.
Jaanuaris oluliselt suurenenud elanike ohutunne viiruse leviku suhtes on nüüd taas vähenenud: jaanuaris hindas olukorda kriitiliseks 43% elanikest, nüüd aga 32%. Suurim osa elanikes arvab, et terav kriis on möödas, kuid tuleb olla endiselt tähelepanelik (37%). Olukorrale ülereageerimist väidab 17% (jaanuaris 16%, näitaja suureneb tasapisi alates suvest, mil oli 10% ringis).
Selgus, et oluliselt on suurenenud elanike ootus kehtivate koroonapiirangute leevendamise osas: viimati pooldas seda 32%, nüüd aga 44%. Rahul on kehtivate meetmetega 29% (viimati 34%) ning karmistamist sooviks 22% (29%).
Nakatumise vältimiseks kannab maski 86%, peseb käsi 75% ning väldib kokkupuuteid haigustunnustega inimestega 66% elanikest. Enne ürituste külastamist teeb kiirtesti 22%. Võrreldes eelmise uuringuvooruga on seekord vähenenud distantsi hoidmine väljaspool kodu 38% (varem 43%) ning kodus püsimine 29% (34%).

Covid-19 teemaline uuring 1250 vastaja seas viidi läbi vahemikus 16.-20. veebruarini 2022.