Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuring

2020. aasta sügisel viis Turu-uuringute AS Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi küsitluse, eesmärgiga kaardistada Eesti täisealise elanikkonna tegevuspiirangud ja hooldusvajadus, sh kasutatavad abivahendid/teenused ning sellekohased vajadused. Küsitlusele vastas 2513 inimest üle Eesti. Tänaseks on avaldatud ka uuringu tulemused.

Uuringu raport on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi veebilehel:
Uuringu raport
Lühemalt on uuringu tulemused kokku võetud Sotsiaaltöö artiklis:
Kokkuvõttev tulemus

Täname omalt poolt kõiki küsitlusele vastanuid!