Elanikkonnaküsitlus „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009“

2009. aasta oktoobris-novembris viis Turu-uuringute AS EV Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi elanikkonnaküsitluse eesmärgiga mõõta elanike rahulolu oma tervisega ning arstiabi kättesaadavusega Eestis.

[:]Küsitluse käigus intervjueeriti 1500 eestimaalast vanuses 15-74. Uuringu tulemused on kättesaadavad Haigekassa koduleheküljel.