Elanikud koroonaviiruses enam suurt ohtu ei näe

Uuring COVID-19 teemal viidi läbi 14-17. aprillini 2022.

Eesti elanikud ei tunne enam suurt koroonaviiruse ohtu: olukorda peab kriitiliseks vaid 4% elanikest. Suurim osa elanikest arvab, et terav kriis on möödas, kuigi tuleb olla mõnevõrra tähelepanelik (64%).

Elanike rahulolu olukorra lahendamisega Eestis on veelgi suurenenud: märtsis oli viiruse levikuga seotud olukorra lahendamisega rahul 59% elanikest, nüüd aga 73%. Rahulolu on samal tasemel, mis see oli juunis 2021.

Peale koroonapiirangute kaotamist aprilli alguses kiidab nüüd kehtivad meetmed heaks 62% Eesti elanikest. Meetmete karmistamist sooviks 10% ja leevendamist 24%.

Eesti elanike stressitase on võrreldes eelmise uuringuga veidi vähenenud – kui viimati tundis suurt või väga suurt stressi 37% elanikest, siis nüüd 34%. Stressitase on keskmisest suurem jätkuvalt nooremates vanuserühmades (56%) ja toimetulekuraskustes inimestel.

Stressi ja mure allikateks on elanikele kõige sagedamini muu tervisemure, säästude puudumine ja tervishoiuteenuste halb kättesaadavus. Uue põhjusena lisandus aga sõda Ukrainas, mida nimetas spontaanselt juurde 3% vastanutest.

Viiruse mõju perede majanduslikule toimetulekule on aprillis veelgi vähenenud, võrrelduna varasemate uuringutega.