Erakondade toetuse muutumine alates Riigikogu valimistest 2019- oktoober 2022

n=vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud, kes omavad valimiseelistust (igakuiselt ca 600-700 vastajat)