Eriolukorra tõttu pidi pea kümnendik ettevõtetest tegema ümberkorraldusi oma tegevuses

2020. aasta lõpus Telia tellimusel läbiviidud uuringust selgus, et paljud ettevõtted pidid pandeemia tõttu oma tegevuse või tootmisprotsessi ümber korraldama, tegema selles olulisi muudatusi või muutma oma ärisuunda. IT-turvalisuse teema on ettevõtete jaoks muutunud üha olulisemaks.

Pandeemia tõttu pöörati suuremat tähelepanu küberturvalisusele. Keskmiselt neljandik küsitletud ettevõtetest olid tõstnud oma küberturbe taset, sealjuures suurettevõtetest olid seda teinud pooled.

Eriolukorra tõttu olid ettevõtted sunnitud kasutusele võtma ka lisameetmeid kaugtöö võimaldamiseks või selle parandamiseks (35%), tehti vajalikke muudatusi müügiahelas või muudeti kasutatavat müügitarkvara.

Täpsemalt saab uuringu kohta lugeda siit: majandus.postimees.ee