Kivirähk: küsitlustulemus lubab prognoosida Keskerakonnale 34 mandaati

Sotsioloog Juhan Kivirähk prognoosib esmaspäeval avalikustatud Tallinna küsitlustulemuste pinnalt Keskerakonnale 79-liikmelises volikogus 34 mandaati.

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi lubab 44 protsenti valimiseelistust omavatest tallinlastest anda eelseisvatel kohalikel valimistel hääle Keskerakonnale. Kivirähki sõnul võib nii suur toetus tekitada eksliku mulje, nagu oleks absoluutne enamus Keskerakonnale juba tagatud.

“Paraku see nii ei ole, sest Tallinna kohalike valimiste eripäraks on see, et need toimuvad igas linnaosas eraldi ning koondtulemus moodustub kaheksa linnaosa tulemuste summast,” märgib Kivirähk ERR-i portaali arvamusloos.

Sotsioloogi sõnul piirduks Keskerakonna toetus esmaspäeval avalikustatud küsitlusnumbrite põhjal umbes 34 mandaadiga. “Muidugi võib sellele tulla lisa kompensatsioonimandaatidest, mille hulk sõltub sellest, kui palju mandaate jääb ringkondades välja jagamata ning kui palju koguvad toetust valimiskünnise allajäävad nimekirjad.”

Kui teisendada samal viisil ka teiste erakondade ja valimisliitude toetusprotsendid mandaatideks, võiks Kivirähki hinnangul Reformierakond saada 15-17 mandaati. Sotsiaaldemokraatlik Erakond saaks 10-12, EKRE kuus-seitse ning IRL viis-kuus mandaati.

Kuigi praeguste küsitlustulemuste põhjal võib viieprotsendilise valimiskünnise ületamiseha jääda raskustesse ka “Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn”, prognoosib Kivirähk neile siiski viis kuni seitse kohta.

“Kuid kindlasti ei leia aset sellist tõusu, mis viiks Urmas Sõõrumaa poolt lubatud valimisvõiduni. Samas tähendab iga Savisaare valimisliidule tulev lisaprotsent Keskerakonna toetuse vastavat kahanemist.”

Samas räägib Kivirähki hinnangul Savisaare kahjuks asjaolu, et ta ei saa valimiskampaanias enam arvestada linna propagandamasina massiivse toega.

Turu-uuringute AS küsitles ERR-i uudistetoimetuse tellimusel 5. -18. septembrini 820 valimisõiguslikku tallinlast. Neist 287 (35%) küsitleti omnibus-küsitluse raames ja 533 (65%) veebiküsitlusega.


Artikkel on algselt avaldatud ERR portaalis.