Laste vaimse tervise uuring aitab paremini mõista Eesti koolilaste vaimse tervise olukorda

2024. aasta veebruarist maini viib Turu-uuringute AS koostöös Tartu Ülikooli, Sotsiaalministeeriumi ja Tervis Arengu Instituudiga (TAI) 8-17-aastaste kooliõpilaste hulgas läbi küsitlust laste vaimse tervise teemadel. Küsitlust viiakse läbi koolides, kus koolitunni jooksul täidab laps veebis küsimustiku. Lisaks lastele küsitletakse ka lapsevanemaid.

Laste vaimse tervise uuringu (LVTU) eesmärgiks on saada ülevaatlik pilt Eesti koolilaste vaimsest tervisest ja luua regulaarne laste vaimse tervise seiresüsteem Eestis. Väljatöötatav seiresüsteem aitab paremini toetada laste arengut, ennetada vaimse tervise probleeme, pakkuda lastele ja peredele vajalikku abi, planeerida vaimse tervise teenuseid ja sekkumisi nii riiklikul kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Tervise Arengu Instituudi nooremteaduri Kerli Ilvese sõnul selgus eelmisel aastal TAI poolt avaldatud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust, et juba üle kümne aasta on tõusnud nende koolilaste osakaal, kes on kogenud erinevaid depressiooni vorme. Läbiviidava küsitlusega soovitaksegi saada parem ülevaade laste vaimse tervise erinevast aspektidest, nt lapse enesetunne, suhted peres ja koolis, uneaeg, söömiskäitumine, nutiharjumused jms.

Uuringus küsitletakse kokku umbes 2000 last üle Eesti. Küsitlus viiakse läbi 2.-11. klasside õpilastega.

Täpsema infoga uuringu ja selle läbiviimise kohta saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi või Tartu Ülikooli kodulehel. Uuringu kohta on ilmunud ka kokkuvõtlik artikkel Tervis Pluss lehel. Laste tervise uuringuga seotud intervjuud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadlase Iiris Tuvi ja Tervise Arengu Instituudi nooremteaduri Kerli Ilvesega saab lugeda Forte kodulehel.