Ligi pooled Eesti elanikest sooviksid osta käsimüügiravimeid ka tavakauplustest, natuke üle poole on sellise mõtte vastu

Turu-uuringute AS viis igakuise omnibussküsitluse raames (15.09-28.09.2011`)  läbi üleriigilise küsitluse, eesmärgiga teada saada  kas tarbijad sooviksid osta käsimüügiravimeid ka väljaspool apteeki, näiteks toidupoodidest.
46% vastajatest nõustus väitega (summeeritud on vastusevariandid “nõustun täielikult” ja “pigem nõustun”), et käsimüügiravimid võiksid olla müügil toidupoodides.  51% oli sellele aga vastu, sealhulgas vastusevarianti “ei nõustu üldse” valis 28%.

 

 

[:]

Kasutades tõenäosusliku valimi üldistusjõudu (vastas 1000 Eestimaa elanikku vanuses 15-74 aastat) võib teha järelduse, et eestimaalased jagunevad laias laastus kaheks – pooled soovivad, et käsimüügiravimeid oleks võimalik osta ka väljastpoolt apteeke ja teine pool arvab, et seda ei ole vaja.
Vastajatele esitati ka küsimus, mil määral apteekrid neid nõustavad? Apteekritepoolne nõustamine on kõrge – 40% vastajatest on kogenud, et nad saavad käsimüügiravimeid ostes apteekrilt alati või peaaegu alati nõu, ilma, et nad seda ise päriks. 32% küsib aga ise nõu.
63% vastajatest arvas, et suitsupakkide kõrval võiks poes müügil olla ka suitsetamisest loobumise vahendid (näiteks plaastrid ja närimiskummid). 27% ei pidanud sellist ideed mõttekaks.

 

Uuringujuht:
Iivi Riivits-Arkonsuo
iivi ( at ) turu-uuringute.ee
+372 668 48 58