Liikumisaktiivsuse uuring 2021

Kultuuriministeeriumi tellimusel valmis juunis 2022 mahukas uuring Eesti inimeste liikumisaktiivsuse teemal. Uuringu küsitlustööd toimusid 2021. aasta novembrist 2022. aasta jaanuarini, ning kokku osales küsitluses 1519 täiskasvanut ja 524 last üle Eesti. Uuring valmis Turu-uuringute AS-i, ühendus Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli koostöös.
Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti inimeste liikumisaktiivsusest ning seda soodustavatest ja takistavatest teguritest. Uuringu tulemused on sisendiks Kultuuriministeeriumile liikumisaktiivsust soodustavate meetmete ja tegevuste planeerimisel.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin: uus.sportkoigile.ee

Täname kõiki küsitluses osalenuid!