Pea kõik Eesti elanikud pingutavad koroonaviiruse leviku pidurdamiseks

Eesti elanikud peavad kehtivaid meetmeid koroonaviiruse leviku pidurdamiseks aina asjakohasemaks ning pea kõik pingutavad, et viirusest võitu saada, selgus Turu-uuringute AS-i poolt 14.-16.aprillil läbi viidud küsitlusest.

Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks kehtivaid meetmeid toetab 60% Eesti elanikest (tõus 6%), meetmete karmistamist toetab 27% (langus 10%) ning leevendamist 11% elanikest (tõus 4%) (Joonis 1).

Joonis 1. Kuidas hindate tänaseks ette võetud meetmete asjakohasust – kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma …


80% elanikest pingutab sama moodi kui nädal varem ning 18% elanikest pingutab võrreldes eelmise nädalaga veelgi rohkem. 92% elanikest mõistab, et nende käitumine saab ära hoida lähedaste nakatumist ning 80% tunneb muret, et keegi võib neid endalegi teadmata nakatada.

Vastajaile, kelle leibkonnas on alla 18-aastaseid koolis käivaid lapsi, esitati küsimus selle kohta, kuidas plaanib pere saabuvat koolivaheaega veeta. Eesmärgiks oli selgitada, kui suur osa peredest plaanib tegevusi, mis kujutavad endast viiruse leviku seisukohalt riskikäitumist (nt vanavanemate või muude sugulaste külastamine, lastel on lubatud kohtuda õues teiste lastega või nad on kodus järelevalveta). Vähemalt mõnda eelnimetatud tegevust plaanis 26% küsitletutest (kõige sagedamini laste jätmist järelevalveta). Valdav osa (71%) koolis käivate lastega peredest plaanib koolivaheajal püsida kodus ning hoolitseda, et lastel oleks tegevust nii, et nad ei oleks kontaktis teiste inimestega.

Turu-uuringute AS-i sotsioloogi Tõnis Stambergi sõnul on kõige rõõmustavam seekordsete tulemuste valguses just see, et vaatamata saabuvale koolivaheajale on pered siiski oma tegevused nii korraldanud, et suurem osa ajast veedetakse kodus ja välditakse otseseid kontakte teiste inimestega. Seekordne küsitlus annab selge signaali, et kehtivad meetmed ja piirangud on hetke olukorda arvestades asjakohased ja nendest on kõik Eestis elavad inimesed üheselt aru saadud.

Hoolsus ametlike juhiste järgimisel on samuti jätkuvalt kõrge. 79% elanikest enda hinnangul peavad meeles ja järgivad kõiki ametlikke juhiseid, 15% järgib enamust juhistest, vaid 3% on neid, kes järgivad juhiseid vaid siis, kui see ei nõua pingutust ning 3% ei tee midagi erilist (Joonis 2). Kõige hoolsamalt järgivad juhiseid Lääne-, Rapla- ja Võrumaa elanikud (vastavalt 89%, 87% ja 84%), vähem hoolsamad ollakse Tallinnas, Ida-Viru ja Saaremaal (vastaval 75%, 74% ja 76%).

Joonis 2. Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on võimalik igaühel teha palju (näiteks hoiduda kontaktidest teiste inimestega, jälgida 2+2 reeglit, pesta käsi jne). Milline alljärgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie käitumist kõige rohkem?


Uuringus küsitleti telefoni ja veebi teel kokku 2077 Eesti elanikku kes olid 15-aastased ja vanemad. Uuringu tellis Riigikantselei.