Pea pooled Eesti inimestest liiguvad taas väljas sama palju kui enne eriolukorda

47% Eesti inimestest liigub väljas samamoodi nagu enne eriolukorra kehtestamist, rahvarohkeid kohti väldib siiski 42%. Maski kannab 22% elanikest, selgub Turu-uuringute AS värskest küsitlusest.

Väljas liikumine on hakanud suurenema: kodus püsib alla poole Eesti elanikest (48%, langus 3%), lisaks püsib 4% elanikest karantiinis. 47% Eesti elanikest käib väljas samamoodi kui varem ning kui 42% väldib seejuures rahvarohkeid kohti, siis 5% ei tee seda.

Joonis 1. Kodus püsimine eriolukorra 6.-8.nädalal, %

Kõiki vajalikke juhiseid koroonaviiruse leviku pidurdamiseks järgib 65% elanikest (langus 5%), enamikku juhiseid 23%, mõningaid juhiseid 6% ning üldse ei järgi juhiseid 5%. 91% inimestest peseb enda sõnul regulaarselt seebi ja veega käsi, 79% hoiab väljaspool kodu liikudes distantsi (2+2 reegel) ning 74% desinfitseerib käsi alkoholipõhiste vahenditega. Maski kannab 22% elanikest. Naised, vanemad ja kõrgharidusega inimesed on ülejäänud elanikkonnast hoolsamad. 

Turu-uuringute AS-i juhataja Tõnis Stamberg lausus, et pilt, mis uuringu tulemustest vastu vaatab, on ootuspärane. Kui eelmistel nädalatel muretsesid inimesed esmalt viiruse leviku ja enda ja teiste tervise pärast, siis nüüd hakkab üha enam tooni andma mure majanduse edasise käekäigu pärast ning sissetulekute vähenemine.

Töötavatest elanikest 43%-i töökoormus pole eriolukorra ajal muutunud, 36%-l on aga vähenenud ning 14%-l suurenenud.

Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 42% töö praeguse eriolukorra ajal ning see number on võrreldes möödunud nädalaga 13 protsendipunkti võrra suurem. Elanikest 55% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid. Samas peab 88% Eesti elanikest maksude tasumist tähtsaks kohustuseks, vähetähtsaks peab seda 8%.

Ootuspäraselt on veelgi suurenenud eriolukorra meetmete leevenemist soovivate elanike osakaal (38%), kehtivate meetmetega rahul olevate elanike osakaal püsib stabiilsena (53%) ning meetmete karmistamist soovib 8%.

Joonis 2. Kuidas hindate tänaseks ette võetud meetmete asjakohasust – kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma …

Uuringus küsitleti telefoni ja veebi teel kokku 2009 Eesti elanikku kes olid 15-aastased ja vanemad. Iganädalase uuringu tellija on Riigikantselei ning see toimus kaheksandat korda.