Avaliku arvamuse uuringud

Avaliku arvamuse ja ühiskonnauuringud selgitavad inimeste arvamusi, tõekspidamisi ja tegutsemisviise neis ühiskonnaelu valdkondades, milles toimuvad protsessid on tõusnud avalikkuse huviorbiiti. Regulaarselt mõõdame elanikkonna usaldust Eesti riigi ja rahvusvaheliste institutsioonide vastu, poliitikahuvi ja erakondlikku toetust.

Avaliku arvamuse uuringuid oleme hulgaliselt läbi viinud ka Euroopa Liidu ja NATO teemal, samuti mitmesugustes päevakajalistes küsimustes (nt erinevad valimised, poliitikute populaarsus, poliitilised reformid, seaduseelnõud jpm), rahulolu osas avaliku sektori organisatsioonidega ning sotsiaalvallas.

Avaliku arvamuse uuringute tellijateks on olnud erinevad avaliku sektori organisatsioonid (ministeeriumid, riigiametid, erakonnad, kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud asutused jne), meediakanalid jt.

Uuringutulemusi pakume peamiselt tulemuste lühikokkuvõttena (nn. Topline-report) või pikema uuringuaruandena koos tabelite ja joonistega paberkandjal või elektrooniliselt. Lisaks pakume tulemuste presentatsiooni