Fookusgrupid e rühmavestlused

Rühmavestlusi korraldame ideede, olukordade, kontseptsioonide testimiseks või arusaamiseks, mis on mingite arvamuste või hoiakute taga või missugused on ootused partnerlussuhetele teatud ettevõtetega. Fookusgrupi-uuringute tulemuste põhjal statistikat ei tehta. Mõnikord valmistatakse fookusgrupi uuringuga ette kvantitatiivuuringu küsimustikku või otsitakse selgitusi kvantitatiivuuringus saadud tulemustele.
Uuringu läbiviimiseks moodustame ühe või mitu 8-10-liikmelist vestlusgruppi. Ühe grupi koosseis on tavaliselt homogeenne, sealjuures mingite tunnuste osas (nt keel, linnalisus-maalisus vms) eristatav teistest gruppidest. Vestlust juhib moderaator eelnevalt kavandatud teemade raamistikus. Vestluse salvestame ja analüüsime.
Fookusgrupi-uuringuid teeme ka veebipõhiselt, kus osavõtjad osalevad diskussioonis üheaegselt – nn Online fookusgrupid