Fookusgrupp-uuring

 

Miks nimetatakse rühmaintervjuud fookusgrupiks? Esiteks on fookuses üks kindel teema, teiseks on fookuses kindel sihtgrupp. Intervjueeritavat rühma ühendab sarnane sotsiaalne taust ja sarnane suhe arutluse all oleva toote või teenusega.

Fookusgrupid sobivad tootekontseptsioonide selektsiooniks ja hindamiseks ning reklaamide eeltestimiseks. Reklaamide eeltestina pakume eraldi selleks välja töötatud uuringulahendust L.A.N.D.

Fookusgrupi osalejate arv on sõltuvalt kokkuleppest 6-8 (euroopalik tava) või 8-10 (Ameerika Ühendriikides). Intervjuu kestab kuni 2 tundi ja see lindistatakse. Uuringu tellijal on võimalus jälgida vestlust kõrvalruumis.