Internetiküsitlused

Veebipõhine küsitlus, kus vastaja ise täidab küsitluskeskkonda programmeeritud ankeedi. Saadame vastajatele e-kirja, mis sisaldab linki ankeedile. Iga vastaja link on individuaalne, mis välistab võimaluse sama ankeeti täita mitu korda. Ankeedi täitmisel on tagatud SSL-turvaühendus konfidentsiaalsuse tagamiseks. Valimi moodustame tellija kliendiregistrist või sihtrühma registrist (näit ettevõtted Äriregistris vms), mis on varustatud e-maili aadressidega.

Üks internetiküsitluse alaliike on veebipaneeli küsitlus.