Mitmetellija uuringud

Turu-uuringute AS mitmetellija-uuringute eesmärgiks on kaardistada turgu ja jälgida trende erinevates tegevusvaldkondades, samuti pakkuda informatsiooni avaliku arvamuse valdkonnas päevakajalistel teemadel.

Mitmetellija-uuring turundusvaldkonnas annab ülevaate kas firma- või tootekuvandist (sh. tuntus, teenuse või toote kasutamine, klientide rahulolu). Uuring hõlmab igas valdkonnas olulisemaid turuosalisi ning seda viiakse läbi perioodiliselt, reeglina ühel korral aastas. Tellija saab uuringutulemuste standardpaketi võrdlusandmetena kõigi uuringusse kaasatud ettevõtete suhtes. Kõik mitmetellija-uuringute aruanded sisaldavad lisaks värsketele tulemustele ka eelnevate aastate tulemusi.

Mitmetellija-uuringute tulemused kuuluvad Turu-uuringute AS-le ning neid saavad tellida kõik valdkonna turuseisust huvitatud firmad. Taoliste uuringute eeliseks on võimalus saada kiiresti ja soodsalt informatsiooni erinevate tegevusvaldkondade kohta.

Lisaks Turu-uuringute AS poolt juba pakutavatele Mitmetellija-uuringutele ootame ka uusi ettepanekuid sarnaste uuringute väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.