Mystery Shopping

Kasutame põhiliselt klienditeeninduse testimiseks – kauplustes, infotelefonidel jms. Vastavalt koolitatud küsitleja etendab tavaostjat või küsib infot mingitel teemadel, küsimused mille kohta on eelnevalt läbi mõeldud. Küsitleja annab teenindusele hinnangu tellijale huvipakkuvate punktide lõikes (vastuse andmise kiirus, põhjalikkus, viisakus jms).
Testitakse teatud aja vältel mitmeid kordi. Lõpuks teeme hinnetest kokkuvõtted ja selgitame välja teeninduse kitsaskohad. Küsitlusreeglite järgi peavad teenindajad olema varasemalt, näiteks töölevõtmisel, informeeritud, et neid võidakse millalgi sel kombel kontrollida. Teenindajate isikuid me uuringus nimeliselt ei avalda.
Mystery Shopping võib olla kasutusel ka kvantitatiivse meetodina, näiteks kui loendatakse kaupluses mingeid tooteid vms.