Omnibuss 1000

Vaata omnibussi ajakava >>

Omnibuss-uuringud on regulaarsed üle-eestilised elanikkonnaküsitlused, mis hõlmavad reeglina 1000 vastajat – siit ka nimetus Omnibuss 1000.

Omnibuss võimaldab koguda informatsiooni korraga paljude klientide jaoks. Igal kliendil on võimalik paigutada Omnibussi vastavalt vajadusele kas oma terve küsimusteplokk või ainult üks küsimus, ning selle tulemused kuuluvad vaid talle.

Omnibuss-uuringu eelised:

Kliendile soodsam kui eraldiseisva uuringu tellimine, sest küsitluskulud jagunevad kõigi osalejate vahel. Parim lahendus juhul, kui soovitakse saada vastuseid vaid vähestele küsimustele. Omnibussi küsimustele on kehtestatud konkreetne hind vastavalt küsimuse tüübile;

Suurepärane lahendus juhul, kui soovitakse saada terviklikku pilti elanikkonna käitumisest või hoiakutest, sest uuringutulemused on laiendatavad kogu elanikkonnale. Eriti sobiv avaliku arvamuse, toodete/firmade tuntuse, eelistuste uurimiseks;Turu-uuringute AS Omnibuss 1000 küsitlusele vastab üheaegselt, nagu eelpool mainitud, 1000 elanikku. Sellise vastajaskonna puhul on tulemuste suurim lubatud statistiline kõikumine vaid 3,1%;

Omnibussi regulaarne ajakava annab klientidele hea võimaluse kasutada seda ka korduvuuringuteks (tracking-uuringuteks) ning jälgida trende;

Küsitlus toimub intervjueerijate vahendusel silmast-silma. See annab võimaluse näidata vajadusel vastajale värvikaarte või muid abimaterjale.

Meetod võimaldab uurida ka firmade, toodete või teenuste spontaanset tuntust;

Tulemusi saab analüüsida mitmesuguste taustandmete lõikes (sugu, vanus, sissetulek, keelekasutus, regioon jne.), mille valiku Omnibussis olemasolevate seast teeb klient.

Ainulaadsena Eestis võib uuringutulemusi analüüsida ka vastajate väärtussegmentide lõikes Valuegraphics meetodi alusel;

Rahvusvahelise partnerluse kaudu pakub Turu-uuringute AS oma klientidele võimalust paigutada küsimusi ka paljude teiste riikide Omnibussidesse.

Vaata omnibussi ajakava >>