OTC-TRACKING

OTC-Tracking on suunatud käsimüügiravimite turundajatele. Uuring viikase läbi omnibussküsitluse keskkonnas (1000 representatiivselt valitud 15-74 aastast eestimaalast). Ravimirühmad, mille kohta tarbijapoolset informatsiooni saadakse, on järgmised:

Kuna 1000-nde inimese vastused võimaldavad tulemusi laiendada kogu elanikkonna tarbijakäitumisele, siis on võimalik näha:

Uuringut ravimirühmade kaupa korratakse igal aastal. Need tellijad, kes liituvad OTC-Tracking uuringuga, saavad võrdlusandmed ka varasematel aastatel läbiviidud uuringute kohta.