OTC-TRACKING

OTC-Tracking on suunatud käsimüügiravimite turundajatele. Uuring viikase läbi omnibussküsitluse keskkonnas (1000 representatiivselt valitud 15-74 aastast eestimaalast). Ravimirühmad, mille kohta tarbijapoolset informatsiooni saadakse, on järgmised:

  • Köharohud
  • Külmetusvastased ravimid
  • Vitamiinid ja mineraalained
  • Allergiavastased ravimid
  • Kõrvetiste vastased ravimid
Kuna 1000-nde inimese vastused võimaldavad tulemusi laiendada kogu elanikkonna tarbijakäitumisele, siis on võimalik näha:
  • kui suur on üht või teist ravimirühma kasutava tarbijaskonna suurus
  • millised on tarbijate ostueelistused ja suhtumine brändidesse/toodetesse
  • milline on tarbijakäitumine apteegis ja kuivõrd on ost mõjutatud apteekri soovitusest
  • milline on tarbija hinnatundlikkus
  • ühe või teise brändi/toote positsioneerumist konkurentide taustal

Uuringut ravimirühmade kaupa korratakse igal aastal. Need Tellijad, kes liituvad OTC-Tracking uuringuga, saavad võrdlusandmed ka varasematel aastatel läbiviidud uuringute kohta.