Postiküsitlus

 

Vastaja täidab ankeedi ilma intervjueerija juhendamiseta. Ankeet kas saadetakse vastajale postiga või ankeedi viib ja toob küsitleja. Postiküsiltuse teema peab olema vastajale huvipakkuv. Sõltuvalt teemast jääb tagastusprotsent vahemikku 10-60.

+ odavus, mahukus, sobiv keeruliste või tundlike teemade käsitlemiseks, vastaja saab valida vastamiseks sobiva aja
– vastanute protsent madal, vead täitmisel, kontroll puudub (kes ja kuidas vastab), ajakulu, lisakulud (auhind jms), ankeedi ülesehitus peab olema lihtne, ei saa kasutada spontaanseid küsimusi