Postiküsitlused

Saadame vastajatele paberankeedi postiga, palume täita see etteantud tähtajaks ning uuringufirmale tagasi saata. Kirjale on lisatud makstud vastusega tagasisaatmise ümbrik. Enamasti motiveerime vastajaid millegagi, näiteks osalemisega loosimises.
Vajaliku sihtrühma aadressid esitab tellija või ostame need Rahvastikuregistrist teatud tunnuste järgi. Postiküsitlusi kasutame enamasti delikaatsete teemade puhul, kui ei soovita kolmandate isikute osalust, või olukordades, mil muude meetoditega on raske vastajani pääseda.
Kuna vastamismäär ja küsitlusaja tegelik pikkus on üsna ettearvamatu, kasutame seda meetodit harva.