PPE – Product Profile of Estonia (Tooteprofiili indeksid)

Küsitlus viiakse läbi omnibuss-uuringu keskkonnas, seega hindavad Teie ja konkurentide bränditooteid/tootesarju 1000 representatiivselt valitud 15-74.a. Eestimaa elanikku.

Sobib esmatarbekaupade tuntuse ning kasutamise kaardistamiseks ja positsioneerimiseks ning ajatrendi jälgimiseks. Abistava materjalina kasutatakse värvifotosid, kus võib olla näha nii konkreetne toode kui ka tootesari- nii teab vastaja, kelle tarbijamälu on koormatud suure infotulvaga, kas ta on toote kasutaja, on ta seda müügil näinud või on toode talle täiesti tundmatu

Uuringu tulemuste põhjal arvutatakse välja tarbijaindeksid:

Lisaks on näha, kuidas Tellija brändiditooted positsioneeruvad konkurentide taustal, ehk milline on tarbija meelest toote hinna ja kvaliteedi suhe.

Uuringutulemused näitavad, millistele turundumixi osadele võiks turundaja enam panustada.

Kasulik on korrata uuringut igal aastal, et näha, millised muutused antud indeksites vahepealse turundustegevuse mõjul on toimunud.