Sihtrühmaküsitlused

Erinevaid metoodikaid (silmast-silma küsitlusi, telefoniküsitlusi, veebi-/internetiküsitlusi, kombineeritud meetodeid) võib kasutada mistahes suurusega mistahes sihtrühmade küsitlemisel, kui see on majanduslikult otstarbekas või kus uuringu spetsiifika seda nõuab (nt puuetega inimesed, 6.-9. klasside õpilased vms).

Sihtrühmaküsitlustes valime vastajaid kindlate reeglite järgi kas kogu elanikkonnast või vastava sihtrühma registrist. Enamasti toimub see mitmeastmelise juhuvalikuna, kuid võib kasutada ka kvootvalikut või mõlema kombinatsiooni.

Sihtrühmaküsitlusi on võimalik teha ka Omnibussi raamides – näiteks mingi konkreetse vanusevahemiku või mingi tunnuse järgi välja valitud grupiga (nt ainult Eesti kodanikud, peamiselt autoga liiklejad, teatud mobiilside operaatori kliendid vms), ent see grupp sõelutakse välja kogu Omnibussi sihtrühmast – 1000 vastajast vanuses 18+ aastat esindusliku valimi järgi.