Silmast silma elanikkonnaküsitlused

Silmast silma elanikkonnaküsitlust viivad läbi eelneva koolituse läbinud lepingulised küsitlejad, kes järgivad etteantud reeglid vastajate leidmisel ja valimisel. Turu-uuringute AS-is toimub silmast silma küsitlus tahvelarvutisse programmeeritud ankeedi alusel.

Turu-uuringute AS korraldab silmast silma nii esinduslikke elanikkonna- kui sihtrühmaküsitlusi.
Esinduslikke elanikkonnaküsitlusi viime läbi igakuiste Omnibuss-uuringutena, aga ka nn ad hoc uuringutena.

Omnibuss-uuringute iseärasus on see, et üks küsitlus kätkeb endas omavahel mitte seotud küsimustikke erinevatelt tellijatelt, mistõttu küsitluskulud jagunevad kõigi osalejate vahel. Turu-uuringute AS-i Omnibussi küsitlustulemused peegeldavad kogu 18+ aastase Eesti elanikkonna arvamusi ja käitumist, valimi suurus on 1000.

Ad hoc küsitlusega võib samuti uurida kogu elanikkonna käitumist, ent tellijaks on vaid üks isik või organisatsioon.