Süvaintervjuud

Süvaintervjuu on vabas õhkkonnas üht ette antud teemat süvitsi käsitlev vestlus. Ühe süvaintervjuu optimaalseks kestvuseks on 40 minutit kuni tund.

Personaalse lähenemisena on süvaintervjuu sobiv ekspertide, arvamusliidrite või võtmeklientide küsitlemiseks. Fookusgrupiga võrreldes on süvaintervjuus vastajal erinev staatus – ta ei osale uuringus teatud grupi esindajana, vaid kui üksikisik.