Tarbijaküsitlused ja kaubamärgivaidlused

Kaubamärkide registreerimise ja patenteerimisega seotud vaidluste asjus on kliendid meie poole pöördunud juba alates aastast 2002. Nimelt vajatakse tarbija arvamust, kas ühe või teise kaubamärgi sõnaline osa, logo või visuaal võivad viia tarbijat eksitusse. Kasutame tarbija arvamuse küsimiseks üleriigilist esinduslikku valimit ning aastate jooksul lihvitud küsimusetüüpe. Need küsimusetüübid on nii erapooletud kui võimalik, vältimaks igasugust tarbija arvamuse kallutamist ühes või teises suunas.