Telefoniküsitlused

Telefoni-intervjuude läbiviimisel kasutatakse arvuteid. See annab võimaluse kasutada keeruka ülesehitusega küsimustikke ja pidevalt kontrollida küsitluse kulgu. Ära jääb ka andmesisestuse etapp.

+ kiirus, odavus, keerukad küsimustikud, suurem anonüümsus, küsitlustöö kohapeal kontrollitav
– intervjuu pikkus piiratud (max 20 min), lisamaterjale kasutada ei saa.