U & A – Usage and Attitude Study

Usage and Attitude Study- tüüpi uuringut võib läbi viia nii ad hoc uuringuna kui ka omnibuss-uuringu keskkonnas.

Ad hoc lahenduse puhul hindab Teie ja konkurentide bränditooteid just Teile huvipakkuv sihtrühm. Küsitlusmeetodina võib kasutada silmast silma küsitlust, kui on vaja kasutada abistavat pildimaterjali või telefoniküsitlust, kui pildimaterjal vajalik pole.

Kui tahetakse teada saada kogu elanikkonna arvamust ja hinnanguid, siis on sobivaks keskkonnaks omnibuss-uuring.

Uuring selgitab Teie ja Teie konkurentide brändide:

Seega on uuringutulemusena näha Teie ja konkurentide brändide tugevad, aga ka parandamist nõudvad kohad.