Veebipaneeli – TOPELT

Turu-uuringute AS veebipaneel sisaldab ca 15 000 isiku kontakte. Veebipaneeli liikmed on värvatud põhiliselt silmast silma küsitluste käigus (peamiselt igakuine Omnibuss-uuring), osa ka telefoniküsitluste ning sihipärase telefonivärbamise käigus. Küsitluse korral saadame panelistile e-kirja lingiga programmeeritud ankeedile. Iga vastaja link on individuaalne, mis välistab võimaluse sama ankeeti täita mitu korda. Panelistid, kes teatava aja jooksul ei ole uuringutest osa võtnud, st on osutunud passiivseteks, kustutame paneelist. Uuringutest osavõtjad koguvad boonuspunkte, mida teatud arvu täitumisel on võimalik vahetada kinkekaartide vastu.

Panelistide värbamisel paneme kirja ka mõningad iseloomustavad andmed (alaealiste laste olemasolu, elukoht linnas või maal jms), mis annab hea võimaluse neid valida sihtrühmaküsitlusteks. Esinduslikuks elanikkonnaküsitluseks ei ole paneeli kasutamine parim lahendus: põhiliselt seetõttu, et kuigi paneelist on võimalik teha vajalike proportsioonidega elanike väljavõtet (nende paiknemise, soo, vanuse ja hariduse järgi), mis vastab näiliselt kogu elanikkonnale, tuleb siiski möönda, et panelistide puhul on tegemist aktiivsemate internetikasutajatega, mis eriti vanemaealisi arvestades ei pruugi anda elanikkonna arvamustest või käitumisest tõest pilti. Aja jooksul see puudus leeveneb.