Veebipaneel

Interneti vahendusel läbi viidavad uurignud on tänapäeval üks kiiremaid ja efektiivsemaid meetodeid sihtfgruppide küsitlemiseks. Veebipaneel kujutab endast hulka tavalisi inimesi, kes on avaldanud soovi interneti teel erinevates küsitlustes osaleda.

Mis on veebipaneel?

Turu-uuringute ASi veebiuurignute paneeli (veebipaneeli) kuuluvad tuhanded inimesed, kelle seas viiakse regulaarselt läbi küsitlusi erinevatel teemadel. Küsitlustes osalemine on vabatahtlik ning igas küsitluses osalemise eest saavad vastajad koguda punkte, mida lõpuks on võimalik vahetada erinevate meenete (näiteks kinkekaardid) vastu.

Kelle arvamusi veebipaneel esindab?

Veebipaneelis saavad paraku osaleda vaid need inimesed, kes kasutavad internetti. Seega saab veebipaneel tänases Eestis esindada maksimaalselt kõiki Eesti internetikasutajaid. Turu-uuringute AS veebipaneel on piisavalt suur ning sisaldab piisavalt erineva taustaga elanikke, et katta kogu Eesti veebikasutajate sotsiaal-demograafiline ning regionaalne mudel. Internetikasutajate osakaal on Eestis täna selgelt väiksem eelkõige vanemates elanike gruppides.

Kuidas on kogutud liikmed?

Turu-uurignute AS on oma veebipaneeli liikmed kogunud valdavalt silmast-silma läbi viidud küsitluste raames. Täiendavalt on jooskvalt võimalik paneeliga liituda ka interneti vahendusel, ent sellisel teel liitunud vastajaid on paneelis selgelt vähemus. Igal paneeli liikmel on mistahes hetkel võimalus oma liikmelisus peatada.

Lähemalt saab paneeliga tutvuda aadresil veebiuuring.ee