Tartu elanike küsitlus

Turu-uuringute AS viib Tartu Linnavalitsuse tellimusel jaanuaris meili ja/või telefoni teel läbi Tartu elanike küsitlust. Uuringu eesmärgiks on kaardistada linnaelanike rahulolu ümbritsevate eluvaldkondade ja nendega seonduvate probleemidega: eluase ja lähiümbrus, linn tervikuna, linna areng, elukohavahetused ning materiaalne ja sotsiaalne toimetulek.

Saadud tulemusi kasutatakse Tartu arengukavade koostamisel ning Tartu muutmisel veelgi meeldivamaks ja paremaks elupaigaks. Tulemustega on teil võimalik tutvuda Tartu linna koduleheküljel www.tartu.ee 2023. aasta suvel.

Kasutatavad kontaktandmed on saadud Rahvastikuregistrist ja valimisse sattumine on juhuslik. Küsitlus on anonüümne, Teie kontaktandmeid ja antud vastuseid kasutatakse vaid konkreetse uuringu läbiviimiseks üldistatud kujul. Vastamine võtab aega umbes 20 minutit.

 

Täname ette vastamise eest, teie tagasiside on äärmiselt vajalik!