Üle poolte Eesti ettevõtetest on kokku puutunud IT-turvalisuse ohu või küberrünnakuga

Eelmise aasta jooksul on IT-alaste ohuolukordadega või küberrünnakutega kokku puutunud 55% ettevõtetest. Küsitluses osalenud ettevõtetest on 41% küberturbe ohukordadega kokku puutunud ühel korral ja 14% korduvalt.

Telia poolt tellitud uuringust selgus, et ettevõtted on kõige sagedamini kokku puutunud petu- ja õngitsuskirjadega, otsest kahju tekitavate viiruste või pahavara ja robotvõrgustikega, samas on sageli esinenud ka andmelekkejuhtumeid.

Paljud ettevõtted kasutavad erinevaid IT-alaseid kaitselahendusi ning võrreldes 2021.aastaga on küberrünnaku ohvriks langenud ettevõtteid vähem, kuigi rünnakuid on võrreldes aastataguse ajaga sagenenud. Eduka küberrünnaku tõrjumise taga on ettevõtete suurem teadlikus ja prioriteetsus küberturvalisuse osas ning sellele pööratakse ka suuremat tähelepanu.

Täpsemalt saab uuringu kohta lugeda siit: tehnika.postimees.ee