Urmas Reinsalu on eelistatuim peaministrikandidaat

Mais suuri muutusi peaministrikandidaatide toetuses viimase kuuga toimunud ei ole. Kaja Kallasel on talvine suurem langus nüüdseks selgelt läbi saanud – eelmise kuu 19% asemel näeme nüüd toetust 18 protsendipunkti. Urmas Reinsalu on jätkuvalt eelistatuim peaministrikandidaat, teda toetaks peaministrina seekord 24% valimisealistest kodanikest (viimati 25%). Tema toetus oli kõige kõrgem novembris-detsembris 2023, nüüdseks on see veidi langenud.

Kõlvart pole kogunud Keskerakonna eelmise esimehe Ratasega võrdset toetusnäitajat. Viimaste kuudega võrreldes olulist muutust Kõlvarti toetuses toimunud ei ole, toetus on 13%. Lauri Läänemetsa toetus on viimase kuuga võrreldes samal tasemel (7%), võrreldes detsembriga on see aga olnud pigem tõusutrendis. Ülejäänud kandidaatide toetusnäitajad on järgmised: Martin Helme 11% ja Margus Tsahkna 4%.

Eestlaste seas on sarnaselt eelmistele kuudele Reinsalu toetus suurem Kaja Kallase omast (vastavalt 30% ja 23%). Reinsalu toetavad keskmisest sagedamini Lõuna-Eesti vastajad ja ta on eelistatuim peaministrikandidaat ühtviisi nii linlaste (21%) kui ka maainimeste seas (30%). Kaja Kallast toetavad seekord keskmisest enam ka vanima vanuserühma esindajad (33%). Mitte-eestlaste seas on jätkuvalt ülekaalukalt populaarseim Mihhail Kõlvart (44%). Tallinnas jagab Kõlvart seekord esikohta Kaja Kallasega, kuid Kirde-Eesti elanike seas on Kõlvartil suurim toetus. Kui muus osas on meeste ja naiste valikud pigem kattuvad, on üks kandidaat, keda eelistab peaministrina näha kaks korda enam mehi kui naisi: see on Martin Helme.

Peaministriuuringu küsitlus viidi läbi 09.-22. mail 2024. Kokku küsitleti 897 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle. 50% uuringust viidi läbi telefoniküsitlusena ja 50% veebiküsitlusena. Lähemalt saab uuringu kohta lugeda Eesti Päevalehe kodulehelt.