Uuring näitas valgamaalaste rahulolu oma elupaigaga

Turu-uuringute AS viis Valgamaal läbi rahulolu-uuringu, mille kohaselt peab 77 protsenti vastanutest maakonda heaks elupaigaks.

[:]

Uuringus osales 750 valgamaalast vanuses 15-74, kellest 53 protsenti peab töövõimalusi oma maakonnas pigem kehvaks, kirjutab Valgamaalane. 

Inimesi, kes hindasid töövõimalusi Valgamaal pigem heaks, oli keskmisest enam Sangaste vallas (37 protsenti) ning kõrgema sissetulekuga valgamaalaste seas.