Uuring näitas valgamaalaste rahulolu oma elupaigaga

Turu-uuringute AS viis Valgamaal läbi rahulolu-uuringu, mille kohaselt peab 77 protsenti vastanutest maakonda heaks elupaigaks.

Uuringus osales 750 valgamaalast vanuses 15-74, kellest 53 protsenti peab töövõimalusi oma maakonnas pigem kehvaks, kirjutab Valgamaalane. 

Inimesi, kes hindasid töövõimalusi Valgamaal pigem heaks, oli keskmisest enam Sangaste vallas (37 protsenti) ning kõrgema sissetulekuga valgamaalaste seas.

From → Uncategorized