Uuringutulemus: 67% Eesti naisi kannatab igakuiselt PMSi all

Turu-uuringute AS-i poolt märtsikuus läbi viidud elanikkonna uuring näitab, et premenstruaalne sündroom (PMS) avaldub kahel kolmandikul ehk 67%-l Eesti naistest.

[:]

Omnibuss uuringu metoodika alusel uuriti üheksa konkreetse sümptomi esinemist naistel vanuses 20 – 50 eluaastat. Selle vanusegrupi naisi on Eestis kokku ca 300 000.

Seda, mida tähendab PMS, arvab end teadvat 59% vastajatest, 17% ei ole selles kindlad.

Venelannade teadlikkus on kõrgem kui eestlannade teadlikkus. Vanuseliselt vaadates on kõige madalam teadlikkus 41-50 aastastel naistel.

Vanuselised erinevused on täheldatavad sümptomite avaldumises – 31-40 aastaste hulgas on kõige rohkem neid, kes väitsid, et neil ei avaldu ükski sümptom (35%) kui 41-50 aastaste hulgas oli neid vaid 19%.

20-30 aastased märkavad kõige enam söögiisu suurenemist ja magusahimu (33%), meeleolu kõikumist (põhjuseta kurvameelsust) 29% ja ärrituvust ning tigedust 25%.

31-40 aastased kaebavad kehaliste sümptomite üle, milleks on valu lihastes ja liigestes, rindade tundlikkus, kehakaalu suurenemine (36%); söögiisu suurenemist ning magusahimu (26%) ja ärevust, pinget, närvilisust, väsimust (26%).

41-50 aastased rõhutavad kehalisi ebamugavaid sümptomeid (39%), ärevust, närvilisust, pinget ja väsimustunnet (33%) ja kiiret väsimust ning energiapuudust (31%).

Ärrituvust ja tigedust esineb suuremate linnade naistel sagedamini, kui maanaistel.

Naistest, kes täheldavad endal PMS-i sümptomeid, kasutab vaevuste leevendamiseks ravimeid/toidulisandeid vaid 19%. PMSi leevendava vahendina on Eesti apteekides saadaval looduslikud mungapipra ekstrakti sisaldavad preparaadid.

PMS on närvisüsteemi ja hormonaalse tasakaalu häire, mis tekib kahe nädala jooksul enne menstruatsiooni ja möödub, kui menstruatsioon algab. See avaldub arvukate psüühiliste ja kehaliste sümptomitena, millel on negatiivne mõju naise enesetundele, elukvaliteedile ja paarisuhtele. PMSi põhilised sümptomid on: meeleolu kõikumine (põhjuseta kurvameelsus); ärrituvus ja tigedus; ärevus, närvilisus, pinge- ja väsimustunne; rusutud olek, halb tuju, lootusetustunne ja enesehinnangu langus; huvi puudumine töö, perekonna ja puhkuse vastu; kiire väsimine, energiapuudus; keskendumisraskused; söögiisu suurenemine, magusahimu; unehäired (unisus, unetus); muud kehalised sümptomid (rindade tundlikkus, valu lihastes ja liigestes, kehakaalu suurenemine).

Omnibuss-uuringu üldkogumi moodustavad Eesti elanikud vanuses 15-74 aastat. Turu-uuringute AS-i poolt teostatatud uuringus oli valimi suuruseks 1000 elanikku vanuses 15-74, mis tagab esinduslikud ning kogu Eesti vastavaealisele elanikkonnale üldistatavad tulemused.

Vastajad leiti juhuvaliku alusel, tagatud on kõikide Eesti maakondade ja asulatüüpide proportsionaalne esindatus küsitlusvalimis. Küsitlus viidi läbi silmast-silma intervjuude teel vastajate kodudes.

Iivi-Riivits Arkonsuo

Turu-uuringute AS
uuringujuht
Iivi.Riivits-Arkonsuo@turu-uuringute.ee
T: +372 66 848 58