60 protsenti muudest rahvustest elanikest mõistab Venemaa sõjategevuse hukka

2023. aasta detsembris viis Turu-uuringute AS Riigikantselei tellimusel läbi avaliku arvamuse küsitluse, mis kaardistas elanike hoiakuid erinevatel ühiskonnas olulistel teemadel (nt majanduslik toimetulek, turvatunne, suhtumine Ukraina toetamisse, usaldus riigiinstitutsioonide ja meediakanalite vastu). Küsitlusele vastas 1252 inimest üle Eesti vanuses 15 aastat ja üle selle.

Küsitluse andmetel mõistab 60 protsenti Eestis elavatest muudest rahvustest (ehk valdavalt venekeelsetest) elanikest hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas, 11 protsenti toetab Venemaa sõjategevust ja 29 protsenti ei osanud või ei soovinud oma seisukohta avaldada. Eesti rahvusest vastajate seas on Venemaa sõjategevuse taunijaid 96 protsenti. Kogu elanikkonda arvestades on Venemaa sõjategevust hukka mõistvaid inimesi 84 protsenti ja selle toetajaid neli protsenti. Need näitajad ei ole viimase aastaga muutunud.

Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist toetas 63 protsenti kõigist vastajatest, 30 protsenti oli selle vastu ja seitse protsenti ei omanud seisukohta. Võrreldes aasta varem tehtud küsitlusega on sõjapõgenike vastuvõtmise pooldajate arv vähenenud. Detsembris 2022 tehtud küsitluses toetas sõjapõgenike vastuvõtmist 74 protsenti ja selle vastu oli 21 protsenti Eesti elanikest.

Eestlastest toetab Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist 72 protsenti ja sellele on vastu 24 protsenti. Muudest rahvustest vastajatest toetab sõjapõgenike vastuvõtmist 45 protsenti ja selle vastu on 43 protsenti.

Ukraina jätkuvat sõjalist toetamist liitlaste poolt pidas vajalikuks 61 protsenti kõigist vastajatest. Selle vastu oli 18 protsenti, neutraalseks jäi 15 protsenti ja kuus protsenti ei osanud oma arvamust avaldada.

Ukrainale humanitaarabi pakkumist pidas õigeks 74 protsenti ja selle vastu oli 22 protsenti küsitletutest. Sealjuures eestlastest vastajatest toetas Ukrainale humanitaarabi pakkumist 83 protsenti ja muudest rahvustest vastajatest 56 protsenti. Eesti panustamist Ukraina taasülesehitamisse sõja järel pidas õigeks 60 protsenti ja selle vastu oli 32 protsenti küsitletutest.

Uuringu raport on leitav siit: Avaliku arvamuse seireuuring