Algamas küsitlus sõnavabaduse teemadel

Perioodil 16.05-31.05.2023 viib Turu-uuringute AS läbi küsitlust, mille eesmärgiks on teada saada, kuivõrd Eesti elanikud tunnetavad, et neil on võimalik vabalt ja ausalt väljendada oma arvamust võimul olevate erakondade, erinevate sündmuste kohta Eesti ajaloos, väljendada oma suhtumist Venemaasse ja sõjalisse konflikti Ukrainas.

Küsitlus on anonüümne, antud vastuseid ei seostata konkreetsete isikutega. Vastajad valitakse välja juhuvaliku alusel.

*********************************************************************************************************************************************************************************

В период с 16 по 31 мая 2023г Turu-uuringute AS проводит опрос жителей Эстонии в возрасте старше 18 лет. В ходе опроса изучается, в какой степени жители Эстонии считают, что могут открыто выражать своё мнение о политических партиях, находящихся у власти, о различных событиях в истории Эстонии, об отношении к России и военному конфликту в Украине.

Опрос полностью анонимный. Данные ответы никоим образом не будут связаны с личностью респондента. Респонденты выбираются на основе случайной выборки.