Alkoholiuuring: meediapilt on inimeste konservatiivsete hoiakutega vastuolus

Valdav enamus Eesti elanikke toetab alkoholireklaami piiramist televisioonis ning on veendunud, et alkohol on noortele liiga kergesti kättesaadav, selgub Turu-uuringute AS-i poolt novembris läbi viidud uuringust.

Uuringu läbiviija Juhan Kivirähk tõdes, et tulemus näitab väga selgelt avaliku arvamuse heakskiitu tervise- ja tööministri algatatud alkoholipoliitika karmistamisele.

„Samas on tähelepanuväärne, et praegune meediapilt on avalikule arvamusele risti vastupidine; sõna võtavad rohkem need, keda kavandatavad muudatused puudutavad nende ärihuvist tulenevalt,“ kommenteeris Kivirähk.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul kinnitab uuring, et ühiskond tunnetab selge probleemina nii alkoholi liigtarvitamist, eksponeerimist kui ka kättesaadavust.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuringus paluti väljendada oma suhtumist konkreetsetesse ettepanekutesse alkoholireklaami ja -müügi piiramiseks. Valdav osa küsitletuid pooldas kõiki ettepanekuid.

Kõige suurem oli toetus alkoholireklaami piiramisele teles ja raadios kell 7 – 22 (seda toetas kindlasti või pigem 84%). Valdav enamus toetas ettepanekut paigutada alkohol teistest kaupadest eraldi (80% küsitletuist), esitada alkoholireklaamis toote omaduste kohta üksnes neutraalset teavet (75%), alkoholimüügi keelustamist tanklates (62%) ja alkohoolsete jookide väljapaneku eraldamist kauplustes vaheseinaga (58%).

Üle 80 protsendi küsitletutest peab alkoholi noortele liiga kergesti kättesaadavaks, pea kolmandik küsitletuist tundis muret oma lähedase inimese või iseenda liigse alkoholitarbimise pärast.

Need vastajad, kelle meelest alkohol on noortele liiga kergesti kättesaadav, ning need, kes muretsevad enda või lähedaste alkoholitarbimise pärast, toetavad karmimat alkoholipoliitikat keskmisest enam.

Turu-uuringute AS viis küsitluse läbi oma igakuise Omnibuss-küsitluse raames 3.–17. novembrini. Valimi suurus oli 1000 vastajat.

Allikas: ERR